Mensen met pech (of die het niet kunnen betalen)

Op onze boerderij kunnen mensen verblijven, om even tot rust te komen.

Wij staan open om mensen met pech te helpen en op te vangen. Mensen die normaal niet door de maatschappij geholpen worden. Vaak met wat gemiddeld inkomen, maar door pech (scheiding, verkeerde zakelijke beslissingen, gemeentelijke, overheidsbeslissingen e.d.) het net niet meer kunnen redden, maar ook mensen die door de maatschappelijke druk het niet meer aankunnen en rust nodig hebben. Voor deze mensen hebben wij nu (nog beperkt) mogelijkheden om op te vangen met een bed, gebed en eten. Naar mate de verbouwing van de boerderij vordert komen er meer mogelijkheden om opvang te bieden, maar ook om groepen uit kerken een rust (retraite of conferenties) plek te bieden. In de tuin van de boerderij (13.000 m2) staat naast de twee safari-tenten ook een bos van 3.000 m2, waarin wij een kapel en/of gebed ruimte willen creëren. Meehelpen mag!!

Hoe komt u in aanmerking?

Hieraan zit alleen de eis dat wij van te voren weten wie u bent en dat wij u dan uitnodigen, zet in onderstaand bericht uw adres, gezinssamenstelling en waarom u denkt het nodig te hebben. Een paar woorden zijn vaak voldoende. Na dit bericht nemen wij contact op om e.e.a. te bespreken.

Kosten naar draagkracht.

KLIK HIER of stuur een e-mail naar gerard@hengst.co.nl

TERUG